Avrupa Dil Portfolyosu

Bu Avrupa Dil Portfolyosu yabancı dil ağırlıklı eğitim veren özel öğretim kurumlarında öğrenim gören 7-9 yaş grubu çocuklar içindir.

This European Language Portfolio is for children of 7-9 years of age who study at private schools providing intensive foreign language courses.

 

 

Avrupa Dil Portfolyosu :Onay Model No: 114.2010 electronic ELP
European Language Portfolio:Accredited Model No:

 

 

Bu portfolyo, Avrupa Konseyi, Dil Politikası Birimi tarafından geliştirilen materyallerden esinlenerek hazırlanmıştır. Dosyanın Dil Öğrenim Geçmişi bölümünde yer alan dil betimleyicileri, ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde (CoE, 2000), ‘Dil Betimleyicileri' Bankası’nda (Lenz&Schnieder, 2004), 69,2005 tescil no’lu Bolzano Özerk Eyaleti – Alto Adige, 51.2003 tescil no’lu İspanya, 70.2006 tescil no'lu CILT ve Estonya tarafından geliştirilen 93.2007 tescil no’lu dil dosyasında yer alan betimleyicilerden yararlanarak hazırlanmıştır.

 

This European Language Portfolio is based on the materials developed by the Language Policy Division of the Council of Europe. The descriptors in the checklists in the Language Biography are based on the descriptors in the Common European Framework of References for Languages (CoE, 2000), in the Bank of descriptors for self-assessment in European Language Portfolios available at www.coe.int/portfolio (Lenz & Schnieder, 2004), model No.69,2005 developed by The Autonomous State of Bolzano Alto Adige - Italy, model No. 70.2006 developed by CILT, the National Centre for Languages, model No. 51.2003 developed by Spain and model No. 93.2007 developed by Estonia.

Team Leader:Buket Şendağ, Team Members:Yonca Kabataş, Nurcan Şenalp, Canan ŞEN
Technical Design:Hüseyin Alabay

2009 - 2021