Avrupa Dil Portfolyosu

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

Avrupa Dil Portfolyosu, kültürler arası deneyimleri ve yaşamınız boyunca okulda ve günlük yaşamda edindiğiniz dil deneyimlerini kayıt etmeniz için sizi yüreklendirir. Bu çalışma dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinizin ayrıntılı bir dosya olarak yansıtılmasında yararlı olacaktır.

Avrupa Dil Portfolyosu, size aittir. Bu portfolyoya, Avrupa dillerindeki yeterliliklerinizi ve diğer kültürler hakkındaki bilgi ve deneyimlerinizi de ekleyebilirsiniz.

Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır: Dil Pasaportu, Dil Öğrenim Geçmişi ve Dil Dosyası.

Dil Pasaportu, belirli dönemlerde değişik dillerdeki yeterliliğinize ilişkin genel bilgilerin özetini içerir. Bu dosya ile kendini değerlendirme kayıtlarını tutabilir, önemli dil ve kültürler arası öğrenme deneyimleri ile dil yetilerini tanımlayabilirsiniz. Avrupa Konseyi tarafından sunulan Dil Pasaportu tüm Avrupa ülkelerinde kullanılabilir.

Dil Biyografisi, bildiğiniz dillerle neler yapabileceğinizi ve gelişiminizi kayıt eder. Ayrıca, birçok dilde dil becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olur.

Dil Dosyası, Dil Biyografisi ve Dil Pasaportu bölümlerinde kayıtlı olan başarı ve deneyimleriniz için gerekli materyallerin saklandığı bir dosyadır.

THE EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO

The European Language Portfolio encourages you to record the language and cultural experiences you have had in different European countries. It will give you a clear record of your language learning, experiences and achievements.

The European Language Portfolio belongs to you. You can also include in it information about your language ability as well as your experiences in other countries.

The European Language Portfolio has three parts: a Language Passport, a Language Biography and a Dossier.

The Language Passport provides a general summary of your proficiency in different languages at different times. You can also keep a record of tests you have passed, self-assessments you have made and important language and other learning experiences. The Language Passport can be used in any European country.

The Language Biography is a record of what you can do and gives information on your progress in each language. It will help you develop your language skills in different languages.

The Dossier is a folder for your work, certificates, experience and achievements that you recorded in the Language Biography or Passport.
 

PORTAFOLIO EUROPEO DE LENGUAS

El Portafolio europeo de las lenguas pretende ser un registro de tus experiencias lingüísticas y culturales en diferentes países europeos. Te proporcionará un registro claro de tu aprendizaje, experiencias y logros.

El Portafolio Europeo de las Lenguas te pertenece. En él puedes incluir información sobre tus habilidades lingüísticas así como sobre
tus experiencias en otros países.

El Portafolio consta de tres partes: una Pasaporte Lingüístico, una Biografía Lingüística y un Dossier.

El Pasaporte Lingüístico proporciona un resumen general de tu competencia en diferentes lenguas en cada momento. En él puedes guardar un registro de los exámenes y pruebas que has pasado, test de
autoevaluación y experiencias lingüísticas relevantes así como otros tipos de experiencias de aprendizaje. Este Pasaporte puede ser utilizado en cualquier país europeo.

La Biografía Lingüística es un registro de lo que puedes hacer y proporciona información sobre tu progreso en cada lengua. Te ayudará a desarrollar tus experiencia lingüísticas en diversas lenguas.

El Dossier es una carpeta para tu trabajo, certificados, experiencias y logros que has guardado ya en tu Pasaporte y Biografía.

Team Leader:Buket Şendağ, Team Members:Yonca Kabataş, Nurcan Şenalp, Canan ŞEN
Technical Design:Hüseyin Alabay

2009 - 2021