Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Konseyi Kendini Değerlendirme Tabloları - Council of Europe Self Assessment Grids

Aşağıdaki linkleri tıklayarak Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Program tarafından hazırlanmış öz-değerlendirme ölçeklerine ulaşabilirsiniz.

The self-assessment grids can be accessed by clicking the links below.


Turkish    |     English    |    Spanish

Team Leader:Buket Şendağ, Team Members:Yonca Kabataş, Nurcan Şenalp, Canan ŞEN
Technical Design:Hüseyin Alabay

2009 - 2021